Miten me sen teemme?

Frosio-tarkastuksilla tarkoitetaan teräsrakenteiden pintakäsittelyn eri vaiheiden laadunvalvontaa.

Pintakäsittelyn laadunvalvonnassa on ensisijaisen tärkeää, että valvontaa tehdään valmiin maalikalvon tarkastuksen lisäksi suunnittelun ja itse pintakäsittelytyön aikana. Valmiin pintakäsittelyn testauksessa hyödynnämme muun muassa kalvonpaksuusmittauksia ja tartuntavetolujuustestausta.

Pintakäsittelyasiantuntijoillamme on Frosio, VT ja IWE/IWS pätevyydet ja pitkä kokemus teräsrakenteiden hitsauksen laadunvalvonnasta. Pintakäsittelyn kokonaisvaltainen laadunhallinta on oleellinen osa teräsrakenteen eliniänhallintaa.

Artikkelit

Lue lisää

Päivi Lemberg on mukana varmistamassa tuotantolaitosten toimivuutta ja turvallisuutta – ”Parasta työssäni on monipuolisuus”

Lemberg on työskennellyt tarkastusasiantuntijana jo vuodesta 1997, eikä voi kuvitella itseään muussa työssä. Uralle on mahtunut myös...

Vantaan Energia luottaa Replicon kykyyn parantaa tarkastusten laatua ja kustannustehokkuutta

  Aikaisemmin Vantaan Energian tarkastuksia ei ohjattu pitkän aikavälin mittausdataan perustuen. Yhteistyö Replicon kanssa on kuitenkin auttanut...

© Replico Oy 2023