Tasapaino työn ja siviilielämän välillä on merkittävä syy siihen, miksi Jutta Kantanen viihtyy Replicolla

Keikkaluonteinen tarkastustyö on aika-ajoin hektistä ja vaativaa. Säännöllinen yhteydenpito, matalan hierarkian kulttuuri sekä töiden jakaminen jokaisen henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan ovat keinoja, joilla Replico tukee työntekijöidensä jaksamista.

Jutta Kantanen työskentelee Replicolla elinkaarenhallinnan asiantuntijana. Hän on myös parivuotiaan lapsen äiti.

”Vanhempainvapaalla vähän jännitin, miten voin palata takaisin työhön, jossa ollaan joskus pitkiäkin aikoja reissun päällä. Mutta kaikki on mennyt todella hyvin. Keikat on soviteltu siten, että ne ovat pääasiassa lähempänä kotia eikä minun yleensä tarvitse olla pitkiä aikoja kerrallaan poissa.”

Kantasen mukaan tiivis yhteydenpito työkavereihin ja esihenkilöön on avainasemassa työperäisen kuormituksen hallinnassa:

”Esihenkilöäni tuntuu oikeasti kiinnostavan minun hyvinvointini ja jaksamiseni. Juttelemme vähintään viikoittain. Koko tiimin työnjakoa puolestaan seurataan projektikalenterista viikkopalavereissa”, Kantanen kuvaa arkeaan.

Replicolla asiantuntijuus ei ole yksilösuoritus

Replicolla työskennellään usein pareittain. Näin varmistetaan paitsi työn mielekkyys ja turvallisuus, myös hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneemmilta työntekijöiltä junioreille.

”Työpareittain tulee myös seurattua toinen toistemme jaksamista. Pyrimme ylläpitämään sellaista avoimuutta, jossa kaikki pitävät huolta toisistaan. Tämän merkitys korostuu erityisesti kiireisenä keikkakautena keväästä syksyyn.”

Keikkakauden ulkopuolella, eli loppusyksyllä ja talvella, Replicolla keskitytään enemmän suunnitteluun sekä toiminnan kehitykseen. Kantasen mukaan tämä tuo työhön mukavaa vaihtelua.

Myös raportointityössä Replico luottaa tiimityöhön. Asiakkaalle toimitettavat raportit kulkevat aina vähintään kahden silmäparin kautta.

”Useampi silmäpari on aina parempi kuin yksi.”

Urakehitys suunnitellaan jokaisen mielenkiinnonkohteiden mukaan

Kantanen päätyi työskentelemään Replicolle suoraan koulun penkiltä. Hän oli kesätöissä energiayhtiössä törmätessään ensi kertaa Replicolaisiin.

”He vaikuttivat mukavilta ja helposti lähestyttäviltä, erottuivat selvästi edukseen”, Kantanen muistelee ensikohtaamista. Kantaselle ehdotettiin yhteistyötä opinnäytetyön tekemisen merkeissä. Tämä johti lopulta siihen, että vuonna 2016 Kantanen siirtyi Replicon palvelukseen.

Työtehtävien haastavuutta on lisätty vuosi vuodelta sopivassa tahdissa. Nykyään Kantanen vastaa jo suurista revisioprojekteista sekä asiakkuuksien hoidosta.

”Koen, että Replicolla rohkaistaan jokaista kehittymään omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti.”

Kantasen mielestä parasta työssä on kuitenkin työyhteisö:

”Meillä on mahtava porukka”, hän hymyilee.

Muut ajankohtaiset

Päivi Lemberg on mukana varmistamassa tuotantolaitosten toimivuutta ja turvallisuutta – ”Parasta työssäni on monipuolisuus”

Lemberg on työskennellyt tarkastusasiantuntijana jo vuodesta 1997, eikä voi kuvitella itseään muussa työssä. Uralle on mahtunut myös oman yrityksen, Replicon perustaminen. Päivi Lembergin tehtävä jäljenne- ja eliniänhallinnan asiantuntijana sisältää kaikkea tarkastusten suunnittelusta toteutukseen ja loppuraportointiin saakka. Pitkän työuransa aikana Lemberg on huomannut rakentamisen laadun laskeneen teollisuuden tuotantolaitoksissa. ”Tämä johtunee ikävä kyllä kustannuspaineista, kiireestä ja ehkä

© Replico Oy 2024