Miten me sen teemme?

Vaurioselvityksen aikana määritetään vaurion tyyppi, syntymistapa ja vakavuusaste. Selvitys ohjaa kohdentamaan korjaustoimenpiteet oikeisiin komponentteihin, jolloin minimoidaan vauriosta aiheutuvat ympäristövaikutukset.

Vaurioselvitys auttaa myös hahmottamaan, millaiset tekijät johtavat vaurioiden syntyyn ja miten tulevia vaurioita voidaan ehkäistä. Näin voimme pidempää sekä yksittäisten komponenttien että kokonaisten laitosten käyttöikää.

Vaurioita korjatessa usein unohtuu se tärkein, eli vaurioon johtaneiden syiden selvittäminen. Vaurioselvityksen avulla ymmärrämme paremmin vaurion aiheuttaneita tekijöitä, jolloin voimme paremmin ehkäistä kalliita ja aikaa vieviä korjauksia.

Artikkelit

Lue lisää

Päivi Lemberg on mukana varmistamassa tuotantolaitosten toimivuutta ja turvallisuutta – ”Parasta työssäni on monipuolisuus”

Lemberg on työskennellyt tarkastusasiantuntijana jo vuodesta 1997, eikä voi kuvitella itseään muussa työssä. Uralle on mahtunut myös...

Vantaan Energia luottaa Replicon kykyyn parantaa tarkastusten laatua ja kustannustehokkuutta

  Aikaisemmin Vantaan Energian tarkastuksia ei ohjattu pitkän aikavälin mittausdataan perustuen. Yhteistyö Replicon kanssa on kuitenkin auttanut...

© Replico Oy 2023