Miten me sen teemme?

Tarkastusten suunnittelu on olennainen osa onnistunutta ja kustannustehokasta kunnonhallintaa. Replicon asiantuntijat tekevät tarkastussuunnitelmat ja koordinoivat tarkastukset revision aikana siten, että tarkastukset kohdentuvat oikeisiin kohtiin oikea-aikaisesti.

Tarkastusten suunnittelussa huomioimme muun muassa:

  • Tarkastuskohteen erityispiirteet, aikaisemman tarkastushistorian sekä havaitut poikkeamat
  • Käytönaikaiset prosessiolosuhteet sekä niiden vaikutukset laitteistoon ja putkistoon
  • Kohteen fyysisen luoksepäästävyyden sekä sen tarkastukselle asettamat vaatimukset
  • Tarkastuksiin vaadittavat resurssit, kuten käytettävät tarkastusmenetelmät, tarvittavat henkilöresurssit sekä tarkastuslaitteiston
  • Tulosten raportoinnin ja dokumentoinnin asettamat vaatimukset

Laitosten huoltopysäytyksissä on yleensä hyvin rajallisesti aikaa tarkastusten suorittamiseen. Eri sidosryhmien töiden yhteensovittaminen sekä rajalliset henkilöresurssit, luovat lisähaastetta projektinjohtamiseen. Prosesseihin erikoistuneet asiantuntijamme osaavat kohdentaa tarkastukset kriittisiin ja vikaherkkiin paikkoihin, eli juuri sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Artikkelit

Lue lisää

Tasapaino työn ja siviilielämän välillä on merkittävä syy siihen, miksi Jutta Kantanen viihtyy Replicolla

Keikkaluonteinen tarkastustyö on aika-ajoin hektistä ja vaativaa. Säännöllinen yhteydenpito, matalan hierarkian kulttuuri sekä töiden jakaminen jokaisen henkilökohtaisen...

Päivi Lemberg on mukana varmistamassa tuotantolaitosten toimivuutta ja turvallisuutta – ”Parasta työssäni on monipuolisuus”

Lemberg on työskennellyt tarkastusasiantuntijana jo vuodesta 1997, eikä voi kuvitella itseään muussa työssä. Uralle on mahtunut myös...

Vantaan Energia luottaa Replicon kykyyn parantaa tarkastusten laatua ja kustannustehokkuutta

  Aikaisemmin Vantaan Energian tarkastuksia ei ohjattu pitkän aikavälin mittausdataan perustuen. Yhteistyö Replicon kanssa on kuitenkin auttanut...

© Replico Oy 2024