Miten me sen teemme?

Kenttäkovuusmittaus on asiakkaan tiloissa tehtävä, ainetta rikkomaton tarkastus, jolla arvioidaan materiaalin vetomurtolujuutta. Kovuuden muutoksista voidaan päätellä kohteen materiaaliteknisiä ominaisuuksia.

Menetelmällä mitataan tutkittavan materiaalin tai hitsausliitoksen perusaineen, muutosvyöhykkeen ja hitsin kovuusarvoja.

Kenttäkovuusmittaukset voidaan jakaa kolmeen erilaiseen menetelmään:

•UCI, joka perustuu ultraäänen vaimenemiseen
•Rebound, joka perustuu iskukuulan kineettisen energian menettämiseen
•TIV, joka perustuu vakiovoimalla tehtävään painallukseen ja optiseen painumajäljen mittaukseen

Replicolla on laitteet, jotka perustuvat UCI- ja Rebound-menetelmiin.

Jutta KantanenAsiantuntija, insinööri (AMK)

Kenttäkovuusmittauksessa on tärkeää valita oikea menetelmä kuhunkin kohteeseen ja huolehtia pinnankarheuden vaatimuksista. Lisäksi on oleellista, että käytetään mitattavalle materiaaliryhmälle sopivaa off-set-arvoa, jotta mitattu kovuusarvo saadaan mahdollisimman lähelle todellista kovuutta. Replicolla on käytössä kalibrointipaloja eri materiaaliryhmille.

Artikkelit

Lue lisää

Päivi Lemberg on mukana varmistamassa tuotantolaitosten toimivuutta ja turvallisuutta – ”Parasta työssäni on monipuolisuus”

Lemberg on työskennellyt tarkastusasiantuntijana jo vuodesta 1997, eikä voi kuvitella itseään muussa työssä. Uralle on mahtunut myös...

Vantaan Energia luottaa Replicon kykyyn parantaa tarkastusten laatua ja kustannustehokkuutta

  Aikaisemmin Vantaan Energian tarkastuksia ei ohjattu pitkän aikavälin mittausdataan perustuen. Yhteistyö Replicon kanssa on kuitenkin auttanut...

© Replico Oy 2023